Основними завданнями Ради є:

  • узгодження стратегічних підходів до питання підвищення ефективності роботи інституцій лісової і суміжних з нею галузей, особливо ресурсоефективності у секторі, з усіма заінтересованими сторонами (підгалузями сектору, включаючи лісозаготівельну, деревообробну, меблеву, целюлозно-паперову, біоенергетичну та інші підгалузі);
  • визначення довгострокових, середньо- та короткострокових цілей для усіх галузей лісового сектору;
  • визначення внутрішньосекторних та міжсекторних проектів щодо покращення взаємодії між заінтересованими сторонами з метою підвищення ресурсоефективності;
  • аналіз стану використання лісових ресурсів;
  • врахування громадської думки і підтримки громадських ініціатив щодо формування та реалізації державної і регіональної політики з питань ведення лісового та мисливського господарства, охорони та захисту лісів, оцінки використання і відтворення лісових ресурсів на засадах сталого розвитку, збереження біорізноманіття в лісах, ресурсоефективного ведення деревообробної та меблевої промисловості, целюлозно-паперової галузі та біоенергетики;
  • формування збалансованого розвитку лісового сектору Львівської області, сприяння процесам дотримання екологічних прав громадян у питаннях використання, охорони, відтворення та примноження лісових ресурсів;
  • обмін знаннями щодо підходів, методів та способів роботи лісового господарства, екологічних аспектів лісокористування, ефективного ведення деревообробного та меблевого господарства, целюлозно-паперової галузі та біоенергетики між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (надалі – Львівським ОУЛМГ), обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством «Галсільліс» (надалі – ОКС ЛГП «Галсільліс»), Львівським військовим лісокомбінатом, іншими лісокористувачами та громадськістю;