Чи потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію деревообробного обладнання?

0
0

Відповідно до змін, що внесені до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 207, отримання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зокрема на експлуатацію деревообробного обладнання — відсутнє.

Таким чином, на сьогоднішній день, отримання дозволу на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зокрема деревообробного обладнання — не вимагається.

Між тим, працівники, що задіяні на обслуговувані деревообробних верстатів, відповідно до Переліку робіт підвищеної небезпеки, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, як під час прийняття на роботу, так і щорічно в процесі роботи, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15.

Також згідно з пунктом 7.4.1 Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.01.2005 р. № 20, працівники, які допускаються до виконання робіт у виробничих процесах деревообробної промисловості, повинні мати відповідну професійну підготовку та відповідати фізіологічним і психофізіологічним особливостям робіт, які ними виконуються.

Будемо вдячні, якщо оцінюватимете наші публікації

[Голосів: 0 Оцінка: 0]